bocrangsunetvn

asked Jun 9, 2021 at 11:10pm
Unknown Printer

Chyên khoa bọc răng sứ

Theo chuyên khoa bọc răng sứ ( https://bocrangsu.net.vn/ ) Khi có sự tác động từ môi trường bên ngoài với Hidro trong cơ thể, nhằm "thăm khám sâu", để tạo hình ảnh chi tiết nhất về bệnh lý/chấn thương. Chụp cộng hưởng từ có ưu điểm nổi bật là không cần có sự can thiệp của tia bức xạ X mà vẫn thu được kết quả phim chụp rõ nét.